Kancelaria    Oferta    Warto wiedzieć    Kontakt

Znaki towarowe

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.
Prawo ochronne na znak trwa 10 lat i może być przedłużane na kolejne dziesięcioletnie okresy ochrony.

Znaki towarowe mogą występować m.in. jako:

Rodzaje ochrony znaków towarowych na terenie Polski:

Wybrane usługi Kancelarii: