Kancelaria    Oferta    Warto wiedzieć    Kontakt

Zespół

Rzecznik patentowy Józef W. Hładyniuk

Rzecznik patentowy od 1991 r., (nr wpisu na listę rzeczników patentowych 2818), od 2004 roku europejski rzecznik patentowy (nr wpisu 145690) i profesjonalny przedstawiciel przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante (nr wpisu 27508). Ukończył inżynierskie studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. Dodatkowo, ukończył studia podyplomowe na kierunku Prawo cywilne i administracyjne w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie.
Poprzez uczestnictwo w krajowych i zagranicznych szkoleniach stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Ponadto, sam prowadzi wykłady i seminaria z zakresu własności przemysłowej i nieuczciwej konkurencji, dla studentów studiów prawniczych i ekonomicznych.
Jest specjalistą z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zwłaszcza w dziedzinie mechaniki, górnictwa, przemysłu spożywczego, chemii i farmacji.


Rzecznik patentowy Maria Hładyniuk-Gązwa

Rzecznik patentowy (nr wpisu 3366) i profesjonalny przedstawiciel przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) (nr wpisu 58556). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Prawo. Dodatkowo, ukończyła Podyplomowe Studium Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada doświadczenie w obsłudze klientów krajowych oraz zagranicznych, w języku polskim oraz angielskim. Jest specjalistą z zakresu ochrony znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych.


mgr Ewa Piskorska

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie, na kierunku Administracja. Pracownik Kancelarii od 2011 roku.


Dla zapewnienia kompleksowej obsługi Klienta, nasza Kancelaria współpracuje z adwokatami Zofią Hładyniuk-Sałygą i Krzysztofem Gązwą, specjalistami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, a w tym prawa konkurencji.

Ponadto, współpracujemy z innymi rzecznikami patentowymi, tłumaczami i grafikami.