Kancelaria    Oferta    Warto wiedzieć    Kontakt

Kim jest rzecznik patentowy

Zawód rzecznika patentowego podlega regulacji ustawą z dnia 11.04.2011 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 155, poz. 925 z późn. zmianami).

Rzecznik patentowy reprezentuje swoich Mocodawców w sprawach z zakresu własności przemysłowej. Własność przemysłową rozumiemy jako uzyskiwanie, zachowywanie, wykonywanie oraz dochodzenie praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, a w szczególności do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz topografii układów scalonych, jak również do znaków towarowych, nazw handlowych i oznaczeń geograficznych, a także zwalczanie nieuczciwej konkurencji w zakresie ww. przedmiotów.

Kim jest rzecznik patentowy?