Kancelaria    Oferta    Warto wiedzieć    Kontakt

Badania i sprawozdania

Badania i sprawozdania sporządzamy w odniesieniu do przedmiotów własności przemysłowej, takich jak wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i znaki towarowe.

Przykłady badań patentowych:

Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego pozwala na:

Po każdym badaniu, sporządzamy pisemne sprawozdanie, które opisuje ustalony w badaniu stan rzeczy. Sprawozdanie zawiera ocenę sytuacji z punktu badanego problemu oraz zawiera nasza opinię, co do dalszych działań.